memorialkusocinski18

XXXVI Memoriał Janusza Kusocińskiego. Jabłonowo Pomorskie 6.10.2018r.

Rejestracja zawodnika

Drogi uczestniku! W tym miejscu możesz zarejestrować swój udział w zawodach. Wprowadź poprawnie wszystkie wymagane dane. Informacje osobiste będziesz mógł zmienić w swoim profilu. Informacje dotyczące wyłącznie tych zawodów można zmienić na tej stronie. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych będziesz mógł przejść do płatności.

Formularz rejestracji w zawodach został ukryty przed osobami niezalogowanymi. Jeśli chcesz w tym miejscu zobaczyć formularz zaloguj się w sekcji Zawodnik.

/
Opisać przeżycie jakim jest maraton komuś, kto nigdy tego nie doświadczył, to jak próba opisania koloru komuś, kto urodził się ślepy.

Jerome Drayton

Informacje 

 

Regulamin

 

XXXVI Memoriał Janusza Kusocińskiego

Jabłonowo Pomorskie 6.10.2018r.

 

 

I. Cel imprezy

 

 • popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez biegi przełajowe,Nordic Walking.

 • promocja gminy Jabłonowo Pomorskie

 • wyłonienie zwycięzców biegu

 

 

II. Organizatorzy

 

 • Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim

 • Stowarzyszenie „Razem dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie”

 

III.Partnerzy

 

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie, Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim, ChipTiming.pl

 

 

IV. Termin i miejsce zawodów

 

Zawody zostaną rozegrane w następującym terminie :

 • Stadion w Jabłonowie Pomorskim, ul. Słoneczna; 6.10.2018r.

 

Biuro zawodów działać będzie w godzinach 11.00-12.45. Po tej godzinie zapisy są zamykane bez odwołania. Prosimy o możliwie wcześniejsze przybycie w celu bezproblemowego pobrania pakietów startowych.

Start biegu oraz marszu NW przewidziany jest na godz. 13.00

 

 

V. Zgłoszenia

 

Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.chiptiming.pl

W dniu zawodów zgłoszenia są możliwe, będzie się to jednak wiązać z wyższą opłata startową w wysokości 30zł. Osobom nie opłaconym i nie zarejestrowanym elektronicznie do dnia 5.10.2018r. nie gwarantuje się pełnych świadczeń (medal,pakiet itp.) Formularz zapisów zostanie wyłączony dnia 5 października 2018r. o godz. 12.00.

 

 

 

 

 

 

 

VI. Uczestnictwo i opłaty startowe

 

Prawo startu mają zawodnicy pełnoletni oraz niepełnoletni, którzy do dnia daty biegu ukończyli 16 lat. Uczestnicy zawodów podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów wytrzymałościowych i startu na własną odpowiedzialność. W przypadku zawodników niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Dla zawodników wszystkich kategorii zarejestrowanych poprzez formularz zapisów on line na stronie www.chiptiming.pl obowiązuje opłata startowa w wysokości 20 zł.

Zawodnicy niezarejestrowani on line ,zgłaszający swój udział w dniu zawodów, uiszczają opłatę startową w wysokości 30 zł. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb w/w zawodów.

 

 

 

Obowiązuje płatność elektroniczna (PayU) -20zł, w dniu zawodów – 30 zł (gotówka).

 

 

VII. Kategorie wiekowe

 

Bieg 10km

 

 

 • Mężczyźni OPEN

 

 • Junior 16 – 19 lat

 • Mężczyźni 20 – 49 lat

 • Mężczyźni 50-59 lat

 • Mężczyźni 60+

 

 

 • Kobiety OPEN

 

 • Juniorki 16-19 lat

 • Kobiety 20 – 39 lat

 • Kobiety 40 +

 

 

Bieg 5km

 

 

KOBIETY OPEN

 

 • Juniorki 16-19 lat

 • Kobiety 20 – 39 lat

 • Kobiety 40 +

 

MĘŻCZYŹNI OPEN

 

 • Junior 16 – 19 lat

 • Mężczyźni 20 – 49 lat

 • Mężczyźni 50-59 lat

 • Mężczyźni 60+

 

 

Nordic Walking:

 

KOBIETY

 

MĘŻCZYŹNI

 

 

Biegi towarzyszące dla dzieci

 

Dzieci 5-7 lat (200 m)

 

Dzieci 8-10 (400 m )

 

Dzieci 11-13 lat (800 m)

 

 

Biegi towarzyszące dzieci bez elektronicznego pomiaru czasu! Formuła OPEN bez podziału na płeć!

 

 

 

 

VIII. Sposób przeprowadzenia zawodów

 

Bieg oraz marsz zostaną rozegrane na nawierzchniach asfalt, szuter..

Trasa zostanie oznakowana strzałkami. Trasa zostanie wyłączona z ruchu pojazdów w godzinach 13:00 – 14:30. Uczestnicy przez cały czas trwania zawodów muszą dopuszczać możliwość pojawienia się na niektórych fragmentach trasy pojazdów mechanicznych. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania ostrożności przez cały czas trwania rywalizacji. Obowiązuje elektroniczny pomiar czasu (chipy – zwracane po ukończonym biegu). Obowiązuje limit miejsc startowych- 200 zawodników.

 

Dystans biegu: 10km i 5km

Dystans marszu NW: 5km

 

 

 

 

Program minutowy:

 

11.00 - 12.45 wydawanie nr startowych oraz chipów,

13.00 start do biegu oraz marszu NW

ok. godz. 14.30 dekoracja, posiłek regeneracyjny

ok. 14.45 losowanie nagród i upominków rzeczowych, zakończenie imprezy.

 

 

IX. Nagrody

 

We wszystkich kategoriach trofea sportowe za miejsca I-III.

 

 

X.Świadczenia.

 

Elektroniczny pomiar czasu, komunikat końcowy, oznakowana trasa, posiłek regeneracyjny, medal dla każdego zawodnika/zawodniczki -warunkiem ukończenie biegu.

 

 

XI. Postanowienia końcowe

 

Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za szkody i wypadki zaistniałe w trakcie trwania imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu imprezy ze względu na nieodpowiednie warunki pogodowe czy wypadki losowe niewynikające z przyczyn organizatora.

Przyjęcie nr startowego oznacza kolejną już akceptację powyższego regulaminu (pierwszą był moment wniesienia opłaty startowej).

Zawodnicy przyjmują do wiadomości że trasa zawodów prowadzi w całości drogami i ścieżkami o naturalnej nawierzchni. Uprasza się o niezaśmiecanie trasy biegu. Organizator nie zapewnia depozytu, szatni, natrysków itp.

Wszelkie informacje dotyczące biegów publikowane będą na stronie www.chiptiming.pl

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 


Wyniki

Kobiety OPEN 10 km.pdf
Mężczyźni kat wiekowe 10 km.pdf
Mężczyźni OPEN 10 km.pdf
NORDIC WALKING.pdf
Mężczyźni kat wiekowe 5 km.pdf
Mężczyźni OPEN 5 km.pdf
Kobiety kat wiekowe 5 km.pdf
Kobiety OPEN 5 km.pdf

Aktualności